Hybridní pohon

Hybridní vozy využívají kombinaci elektromotoru a spalovacího motoru. Rozjezd vozu a prvních několik kilometrů vozidlo ujede na elektrický pohon a následně, pokud baterie nemá dostatečný výkon, přebírá její funkci spalovací pohon. Ten běží buď zvlášť, nebo i současně s elektrickým a zajišťuje tak plně hybridní pohon daného vozidla.

Hybridní pohon využívá výhod obou z nich a zároveň omezuje jejich nevýhody naříklad tím, že snížuje znečištění způsoběné spalovacími motory, ale zároveň odpadá i nevýhoda malé kapacity baterie jako u některých plně elektrických vozidel. 

Baterii u hybridních vozů navíc nemusíte dobíjet jako je tomu u čistě elektrického pohonu. Dobíjení totiž probíhá samo během jízdy prostřednictvím spalovacího motoru, nebo při brždění s využitím rekuperace. 

 

Výhody pohonů

Nízké opotřebení brzd

Vozidla na hybridní pohon z většiny zpomalují motorem, šetří tedy brzy a významně snižují jejich opotřebení.

Hospodárnost

Hybridní pohony významně snižují spotřebu a to zejména během popojíždění v kolonách.

Ekologie

Současné využití spalovacího motoru a elektromotoru výrazně snižuje množství vyprodukovaných emisí a snižuje tak dopad na životní prostředí.