Zjednodušení registrace vozidel? Ještě si počkáme!